fb

 

Fronius Logo EN CMYK

CFD smal

Z firmą Fronius współpracujemy od roku 1991. Doskonale znamy możliwości wszystkich urządzeń i technologii. Prowadzimy prace technologiczne mające na celu jak najlepsze dopasowanie sprzetu i procesu spawania do potrzeb Klienta. Wdrażamy oferowane technologie, procesy i urządzenia. Zapewniamy profesjonalny serwis z wieloletnim doświadczeniem. Satysfakcja Klienta jest naszym sukcesem.

Urządzenia MagicWave cyfrowe urządzenia inwerterowe 100 kHz do spawania metodą TIG prądem stałym DC lub pulsującym stali, itp. oraz aluminium prądem przemiennym AC z regulatorem prądu spawania w rękojeści palnika (funkcja UP/DOWN-UD). Palnik może być chłodzony gazem osłonowym lub cieczą. Zajarzanie łuku z jonizatorem. Możliwe jest spawanie elektrodą otuloną. Zastosowanie technologii FUZZY LOGIC Control umożliwia ograniczenie hałasu powstającego podczas spawania prądem przemiennym aluminium (zmiana kształtu przebiegu prądu przemiennego od trójkątnego do prostokątnego poprzez zmianę 256 krzywych kształtu prądu- w funkcji wielkości zadanego prądu spawania). W pamięci urządzenia można zaprogramować 100 zestawów parametrów spawania. Specjalna funkcja TAC umożliwia wykonywanie spoin sczepnych prądem pulsacyjnym.

Inne zalety urządzenia to:

  • Regulacja prądu spawania z rękojeści palnika spawalniczego UP/DOWN
  • Doskonałe właściwości spawalnicze przy zasilaniu sieciowym, jak i z generatora prądotwórczego
  • Możliwość stykowego zajarzania łuku
  • Układ formowania ostrza elektrody na żądaną średnicę przy spawaniu prądem przemiennym
  • Automatyczne załączenie i wyłączanie chłodnicy
  • Możliwość zablokowania urządzenia przed osobami niepowołanymi poprzez wprowadzenie kodu
  • RPI (Reverse Polarity Ignition) – 100% zajarzanie łuku poprzez wstępne podgrzanie elektrody
  • Praca w trybie 2- i 4-taktu
  • Znaki bezpieczeństwa: CE, S.

RPI
RPI
(Reverse Polarity Ignition): rozpoczęcie procesu spawania z impulsem o polaryzacji dodatniej (na elektrodzie) powoduje szybsze jej rozgrzanie, zwiększenie efektu termoemisji i zwiększenie dzięki temu skuteczności zajarzania

Elektroda

Urządzenia jednofazowe

MagicWave 1700/2200/1700Job/2200Job

Urządzenia trójfazowe

MagicWave 2500/3000/2500Job/3000Job 
MagicWave 4000/5000/4000Job/5000Job